kulturystyka logo

Działy serwisu

Najtańsze sklepy

  1. FitArena.com.pl
  2. Centrumodzywek.net
  3. Muscle-zone.pl
  4. [Zaproponuj]

Bądź na bieżąco

Ranking odżywek

Losowe artykuły

Fitness

fitness

Partnerzy

Osób on-line: 13

zawody

Mistrzostwa Polski 2006

Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Par i Osób Niepełnosprawnych w kulturystyce 2006 odbędą się w dniach 22-23 kwietnia. Będzie to XXX edycja mistrzostw. Zapraszamy wszystkich do Hali OSiR na warszawskim Bemowie. Poniżej informacje organizatorów:

MIEJSCE:
Hala OSiR Bemowo
Warszawa ul. Obrońców Tobruku 40

DOJAZD (przystanek Piastów Śląskich/Carrefour):
Autobusy: 105, 112, 122, 167, 184, 307, 384, 406, 507, 603
Tramwaje: 2, 13, 35

HOTELE
Proponujemy Państwu hotele w których uzyskaliśmy zniżki dla zawodników i kibiców.
Przy składaniu rezerwacji prosimy podać hasło Mistrzostwa Polski w Kulturystyce

HOTEL CAMPANILE - 8 minut od miejsca zawodów
ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa tel. 022 582 72 00, fax 022 582 72 01
warszawa@campanile.com.pl
cena pokoju 2os ze śniadaniem 210 zł
cena pokoju 1os ze śniadaniem 190 zł

HOTEL TINA - 5 minut od miejsca zawodów
Ul. Górczewska 212 00-460 Warszawa, tel. 022 664 97 20, fax 022 665 41 51
hotel.tina@warszawa.eta.pl
cena pokoju 2os bez śniadania 160 zł
cena pokoju 1os bez śniadania 100 zł

BILETY wstępu w formie jednorazowej opaski na przegub dłoni, sprzedawane będą w dniu 22 i 23 kwietnia 2006r. w kasach Hali OSiR Bemowo ul. Obrońców Tobruku 40 Warszawa
BILETY w przedsprzedaży można będzie kupić od 15 marca 2006r.
- w recepcji FK APLAUZ ul. Radiowa 1A Warszawa
- za zamówieniem w biurze FK APLAUZ aplauz@aplauz.pl lub telefonicznie 022-638 71 23.
BILETY wysyłane będą pocztą za zaliczeniem pocztowym z doliczeniem stałej opłaty za wysyłkę w wysokości 5zł.
CENA BILETU - 25zł; nie ma biletów ulgowych; nie ma zwrotów; bilety bez gwarancji miejsca siedzącego.
W dniu 22.04.06 r wstęp wolny; w dniu 23.04.06 r wstęp wolny do części wystawienniczej

REGULAMIN
XXX Mistrzostw Polski Mężczyzn, Par i Osób Niepełnosprawnych w Kulturystyce oraz Mężczyzn w Kulturystyce Klasycznej, Warszawa, 22-23 kwietnia 2006 r.

1. ORGANIZATOR
Fitness Klub APLAUZ przy współpracy PZKFiTS.

2. TERMIN I MIEJSCE
22-23.04 2006 r.
Hala widowiskowo-sportowa OSiR Warszawa Bemowo
ul. Obrońców Tobruku 40; 01-494 Warszawa.

3. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach Polski mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022-855-46-45). Kluby wystawiające zawodników powinny mieć opłacone składki członkowskie na rok bieżący w PZKFiTS.

4. KATEGORIE
1) pary kulturystyczne (bez podziału na kategorie)
2) kulturystyka osób niepełnosprawnych (tylko na wózkach)
3) kulturystyka klasyczna kategoria OPEN
4) kulturystyka mężczyzn (kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg, OPEN)
Uwaga: istnieje możliwość łączenia kategorii, jeśli nie będzie odpowiedniej ilości zawodniczek lub zawodników w danej kategorii.

5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne przyjmowane są do dnia 15.04 2006 r. na adres:
Fitness Klub APLAUZ
ul. Radiowa 1a
01-485 Warszawa
tel./fax (022) 638-71-23
e-mail: aplauz@aplauz.pl

Od wszystkich zawodników (bez względu na kategorię) pobierana jest opłata startowa 55,00 zł, płatna przed weryfikacją u organizatora. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej weryfikacji lub rezygnacji zawodnika ze startu.
Opłata startowa wynosi 55,00 zł niezależnie od ilości kategorii, w której startuje dany zawodnik.

6. PRZYJAZD
Uczestnicy Mistrzostw przyjeżdżają na koszt własny. W dniu 22.04.2006 r. w godz. 14:00 16:30 zgłaszają się do biura zawodów w Hali widowiskowo-sportowej OSiR Warszawa Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów. W tej sprawie należy kontaktować się z organizatorem.

7. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja i ważenie zawodników odbędzie się w dniu 22.04.2006 r w godz. 17.00 18.30 w Hali widowiskowo-sportowej OSiR Warszawa Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40.
Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na Mistrzostwa, czy podlegli im zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika lub pary nieprzygotowanej do występu lub nie prezentujących odpowiedniej formy startowej.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać dowód osobisty, ważną licencję zawodnika, ważną kartę zawodnika, ważne zaświadczenie lekarskie pozwalające uprawiać kulturystykę i startować w zawodach oraz dowód wniesienia opłaty startowej.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój startowy oraz kasetę z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie na kasecie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.
Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 22.04.2006 r w Hali widowiskowo-sportowej OSiR Warszawa - Bemowo. Początek narady po zakończeniu weryfikacji, ok. godz. 18:45.

8. PROGRAM ZAWODÓW NIEDZIELA, 23.04.2006
I. Eliminacje i Półfinały godz. 10:00
1) Pary kulturystyczne (bez podziału na kategorie) Runda 1:
- Prezentacja
- Pozy obowiązkowe
- Porównania
2) Kulturystyka osób niepełnosprawnych (na wózkach) Runda 1:
3) Kulturystyka klasyczna (kategoria OPEN) Runda 1
- Prezentacja
- Pozy obowiązkowe
- Porównania
4) Kulturystyka mężczyzn (kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg) Runda 1:
- Prezentacja
- Pozy obowiązkowe
- Porównania
5) Ogłoszenie wyników półfinałów
6) Przerwa do godz.16:00
II. Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski godz. 16:00
III. Finały godz. 16:15
1) Pary kulturystyczne
- Runda 2: prezentacja, programy dowolne
- Runda 3: pozy obowiązkowe, dogrywka
- Dekoracja
2) Kulturystyka osób niepełnosprawnych:
- Runda 2: prezentacja, programy dowolne
- Runda 3: pozy obowiązkowe
- Dekoracja
3) Kulturystyka klasyczna (kategoria OPEN):
- Runda 2: prezentacja, programy dowolne
- Runda 3: pozy obowiązkowe, dogrywka - Dekoracja
4) Kulturystyka mężczyzn (kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg, OPEN)
- Runda 2: prezentacja, programy dowolne
- Runda 3: pozy obowiązkowe, dogrywka
- Dekoracja
5) Wyniki klasyfikacji drużynowej
- Dekoracja
6) Eliminacje do reprezentacji na Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Par - Bratysława 2006.

9. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS.
System sędziowania wg PZKFiTS (IFBB)

10. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski Mężczyzn, Par i Niepełnosprawnych w Kulturystyce wliczane są wyniki 8 najlepszych kulturystów, jednego zawodnika w kulturystyce klasycznej i jednej pary. W kategoriach osób niepełnosprawnych nie prowadzi się klasyfikacji drużynowej.

11. NAGRODY
Zawodnicy zajmujący I, II, III miejsce w swojej kategorii otrzymują medale oraz dyplomy.
Zawodnicy zajmujący miejsca IV-V w swojej kategorii otrzymują dyplomy.
Zawodnicy zajmujący I, II, III miejsce w kategorii OPEN otrzymują puchary oraz dyplomy.
Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Postanowienia porządkowe:
Po wpłacie opłaty startowej zawodnik otrzymuje od organizatora imienny identyfikator, który umożliwia wejście do pokoju rozgrzewki oraz bilet-opaskę na przegub dłoni dla JEDNEJ osoby towarzyszącej
Przystąpienie do rywalizacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów, a nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, sędziego głównego oraz przedstawiciela organizatora, po wpłaceniu przez kierownika ekipy vadium w wysokości 100 zł.

13. INFORMACJE
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
Fitness Klub APLAUZ, tel. /fax: (0-22 - 6387123) [w godz.10:00 - 16:00] lub aplauz@aplauz.pl

Wiceprezes PZKFiTS ds. Kulturystyki mgr inż. Andrzej Michalak

"" znaleziono też na stronach:

Tagi: mistrzostwa polski - kulturystyka - wyniki mistrzostw polski - zawody kulturystyczne

Komentarze

Dodaj komentarz +